Dirigent van  je bedrijf


In een samenleving die steeds complexer wordt is het steeds moeilijker voor de in kolommen ingedeelde organisaties om vragen integraal aan te pakken. Die vragen gaan steeds vaker over de grenzen van afdelingen, directies en organisaties heen. Dat vereist dat de dossierhouder dus ook over die grenzen binnen en buiten het veilige bureau heen werkt. Zijn veilige plek in de hiërarchie wordt steeds minder bepalend, maar weten hoe je als medewerker van een organisatie je weg kan vinden, en wat je positie daarbij is, wordt juist steeds belangrijker.

 

Dat vraagt nogal wat. Het vraagt niet alleen hart voor de zaak, maar ook dat de medewerker in staat moet zijn om invulling te geven aan die rol naar buiten toe, in netwerken kunnen werken, de verbinding kunnen maken, binnen het bedrijf en daarbuiten en daar de juiste instrumenten voor in weten te zetten.

 

De workshop

Interactieve lezing ‘Dirigent van je bedrijf‘ met een orkest als levend en actief reagerend metafoor voor een netwerk/bedrijf, biedt leidinggevenden van de middelgrote tot grote organisaties de mogelijkheid om interactief aan de slag te gaan. De interactieve lezing heeft een krachtige en innovatieve formule waarbij deelnemers worden uitgenodigd, vriendelijk geprikkeld en geïnspireerd, op een actieve manier te leren van Johan Boonekamp.

 

Johan Boonekamp is dirigent en directeur van de Creatie Krachtcentrale, die zijn orkest als zijn netwerk beschouwt. Hierbij zet hij diverse technieken in (naast zijn vakinhoudelijke muzikale technieken), door verbindingen in het orkest, zijn netwerk, te leggen en te onderhouden. Zo komt hij tot zijn vooraf bepaald doel.

 

Doel 

Ontdekken van de eigen effectiviteit in het verbinden en het leren aannemen van een sociale professionele houding tijdens het maken en onderhouden van de verbinding.

 

Methodiek

Johan gebruikt effectieve improvisatie methoden. Deze methoden laat de deelnemers ervaren wat het effect van het eigen gedrag is. Dit gebeurt aan de hand van  het ‘dirigeren’ van het orkest door de deelnemers. Centraal zal het orkest als netwerk staan.

 

Duur van de lezing en deelnemers

De lezing wordt uitgevoerd in anderhalf tot twee uur. Er kunnen maximaal 8 deelnemers actief dirigeren voor het orkest. Participanten en toehoorders zitten tussen de orkestleden en rondom het orkest.

 

Quote

  • ‘Een geweldige workshop, inspirerend voor de leden van de OOA, een indrukwekkende avond!’ Harry van Haaften dagvoorzitter Ledencongres, Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs
  • ‘de deelnemers waren echt laaiend enthousiast……. , de workshop is meer dan goed ontvangen’ Ron van Reenen, beleidsadviseur Crisisbeheersing gemeente IJsselstein
  • ‘een schitterende artistieke interventie die naar meer smaakt, die stevig voeding geeft aan de professionele ontwikkeling van de MN masters' Guus Koemans, trainer MN