Collegiale Coaching


Collegiale Coaching helpt u bij het leidinggeven aan processen binnen uw culturele organisatie

 

De Creatie Krachtcentrale biedt directeuren/hoofden die actief zijn in de cultuursector  met Collegiale Coaching de mogelijkheid om diepgaand het gesprek aan te gaan met collega’s die ‘in hetzelfde schuitje’ zitten. Dit gebeurt in zorgvuldig samengestelde groepen van maximaal zes leidinggevenden.

 

Voor wie?

Veel mensen breken zich het hoofd over hetzelfde. Los van elkaar. Dat geldt zeker voor de ingrijpende veranderingen in de cultuursector. Weliswaar is de ene organisatie de andere niet, maar dat neemt niet weg dat leidinggevenden van culturele organisaties veel van elkaar kunnen leren. Ook u hebt waarschijnlijk behoefte aan een luisterend oor, professioneel weerwerk, een bemoediging of een oprechte, scherpe vraag. Aan bevestiging, dat wat u meemaakt nog normaal is. Of aan de feedback dat u geen handig spoor hebt gekozen. Of u wilt ‘gewoon’ horen hoe uw collega dat nu aanpakt. Het handboek waarin staat hoe u aan dit omvangrijke proces behoort leiding te geven zal nooit geschreven worden.

 

Hoe?

Wij spannen ons in om via zorgvuldige intakegesprekken vast te stellen welke deelnemers elkaar het meeste te bieden hebben. Daarbij gaat het om de gespreksthema’s, het niveau van werken en persoonlijke voorkeuren. Een groep gaat pas van start als we een evenwichtige  samenstelling vinden, die recht doet aan alle deelnemers. Daarbij speelt ook de vraag of u het op prijs stelt om op te trekken met collega’s uit uw omgeving, of juist niet.

 

Wanneer?

De deelnemers ontmoeten elkaar viermaal per jaar, voor een bijeenkomst van 3 uur, gedurende één jaar.

 

De bijeenkomsten staan onder leiding van een ervaren procesbegeleider (intervisor) en worden gekenmerkt door een sfeer van vertrouwen, rust en professionaliteit. Dat kan zijn op de werklocatie van een van de deelnemers of op een meer neutrale plek.

 

We noemen de aanpak niet voor niets ‘Collegiale Coaching’, omdat het gaat om een mengeling van intervisie, delen van ervaringen en uitwisselen van oplossingen en denk- richtingen. Afhankelijk van de thematiek kunnen we een expert laten aanschuiven over een inhoudelijke ontwikkeling. De groepen worden begeleid door Creatie Krachtcentrale coaches met intervisie-ervaring, die de cultuursector goed kennen.

 

Collegiale Coaching is uiteraard vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. De deelnemers gaan de diepte in en relativeren samen, zij delen en ontvangen, en maken het spannend en ontspannen voor elkaar.

De kosten van deelname bedragen voor een jaar € 950,—. Dit is inclusief begeleiding en locatie, en exclusief btw. Bij voldoende belangstelling start de eerste groep in mei 2016.

 

Meer informatie?

Hebt u belangstelling voor deze coaching, stuur dan een e-mail naar Johan Boonekamp via onderstaande contact knop. In zijn rol als projectleider kan hij uw vragen beantwoorden.

Vervolgens neemt hij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Zodra er een groep is samengesteld, volgt de uitnodiging voor een eerste ontmoeting.