Begeleide Intervisie


Met begeleide intervisie, biedt de organisatie aan medewerkers ervaring- en ontwikkeling mogelijkheden, die leiden tot verdere innovatie én een prettig werkklimaat.

 

Begeleide intervisie is een begeleid overleg tussen mensen die professioneel werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving én kent geen hiërarchie.

 

Intervisie is een methode waarmee collega's elkaar helpen om beter te worden in hun werk. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige (waardevrije) basis regelmatig samen. De deelnemers behandelen dilemma’s die zich op de werkplek voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook zaken die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

 

De Creatie Krachtcentrale begeleidt intervisietrajecten binnen organisaties.

Bij grote veranderingen binnen een afdeling of organisatie combineert De Creatie Krachtcentrale begeleide intervisie met workshops, die de organisatie op andere gedachten kan zetten. Deze workshops hebben een kunstzinnige en creatieve achtergrond.

 

Voordelen van begeleide intervisie

  • Persoonlijke groei wordt gestimuleerd
  • Gemakkelijk en snel in te zetten methode
  • Onderling vertrouwen en de samenwerking wordt versterkt
  • Het gebruik maken van de aanwezige deskundigheid van collega’s
  • Professionaliteit wordt versterkt
  • Werkplezier neemt toe
  • Onderling vertrouwen en de samenwerking wordt versterkt
  • Problemen worden uitdagingen