De Ideeëngenerator


 

Veelzijdigheid is een van de talenten van onze Creatie Krachtcentrale. We zijn niet bang om nieuwe dingen te proberen of om zaken te combineren die nog nooit eerder bij elkaar zijn gebracht.

 

En het lukt altijd, simpelweg omdat we het heel goed doordenken en organiseren. We houden zelf de regie in handen, houden het grote overzicht, maar regelen ook alle details. Een concert op het water? Een salsa avond op een kasteel? Draken tekenen op een muur in een griezelige druipsteengrot? Niets is te gek en we regelen het allemaal.

V o o r b  e e l d  1

Dansen met oma.

 

Een jeugdtheatergroep dreigt om financiële redenen haar repetitieruimte kwijt te raken. Na een intensieve zoektocht brengt de CKC hen in contact met een lokaal bejaardencentrum met voornamelijk Surinaamse bewoners. Een deel van het centrum staat leeg en het bestuur is op zoek naar invulling voor de vrijgekomen ruimte.

 

Onder de bewoners bestaat grote behoefte aan frisse en jonge mensen in huis: om naar te luisteren, om mee te zingen en zelfs voor degenen die het aankunnen, om te dansen. Dat geldt ook voor de ouderen in de wijk, die met behulp van familie nog zelfstandig wonen en regelmatig overdag naar het centrum komen. Het budget laat echter niet toe dat er op regelmatige basis optredens worden verzorgd. Het is erg stilletjes in de recreatiezaal.

 

Het centrum biedt het jeugdtheater aan om gratis de recreatiezaal te gebruiken voor een paar uur per week, zodat de bewoners en bezoekers kunnen meegenieten van al het jong talent. Al gauw ontstaat er interactie tussen de jonge acteurs en hun publiek. Er wordt geëxperimenteerd met samenwerkingsvormen waarin jong en oud met elkaar een productie op de planken zetten en het jeugdtheater ontwikkelt een geheel nieuw en uniek repertoire, dat op hun repetities ook veel mensen uit de buurt trekt.

 

V o o r b  e e l d  2

De wijk gaat multiculti.

 

De islamitische gemeenschap in een middelgrote stad wil de renovatie van de hun moskee vieren, maar ze zijn aarzelend hoe hier invulling aan te geven. Ze willen er ook graag alle wijkbewoners bij betrekken. De CKC inventariseert de wensen en ideeën en ontwikkelt samen met de vertegenwoordigers van de moskee, de diverse organisaties en scholen een uitgebreid plan, plus een begroting. De financiering komt uit een gecombineerde inbreng van de eigen gemeenschap en lokaal bedrijfsleven. Het evenement is een mix van cultuur, muziek en technologie, passend binnen de waarden van de gelovigen. Na afloop wordt de wens uitgesproken om het wijkfeest tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken.