De Gemeenschapsbouwer


 

Samen cultuur beleven, in wat voor vorm dan ook, verbindt mensen met elkaar. Als je samen staat te dansen op een buurtfeest, hoef je eigenlijk niet eens elkaars taal te spreken. Samen werken aan een muurschildering in een buurtcentrum schept een band en samen lachen om een street act op een festival, is voor alle leeftijden.

 

Iedere stad en elke buurt heeft zo z'n eigen culturele identiteit en er is ruimte nodig om dit te kunnen uiten: een oud pand dat wordt omgebouwd tot creatief centrum, een parkeerplaats die kan worden afgezet voor een evenement of een verplaatsbaar podium in de sporthal.

 

Onze expertise wordt regelmatig gevraagd bij herontwikkelingsprojecten en stadsvernieuwing. We bekijken samen de mogelijkheden en zorgen dat elke groep zich kan herkennen in de cultuurbeleving van hun eigen stadsdeel. Zonder kunst, muziek, feest of markt geen buurtgevoel! 

Drummen op de motorkap

 

Een middelgrote gemeente heeft een probleemwijk die regelmatig negatief in het landelijke nieuws komt. Het is een verouderd gedeelte met veel leegstand. Er zijn spanningen. De overheid heeft een aanzienlijk budget, maar mist tijd, menskracht en expertise om initiatieven op te zetten die de druk wegnemen. De hotline naar de CKC biedt uitkomst.

 

De CKC doet een inventarisatieronde, praat met vertegenwoordigers van diverse groepen in korte, positieve sessies. Gezamenlijk wordt besloten om slagwerk workshops te organiseren in een leegstaande bedrijfshal. Er wordt samen een constructie gebouwd van oude auto-onderdelen, afgedankt schoolmeubilair en schroot, waarop wordt gedrumd. De workshops worden geleid door jonge professionals uit de gemeenschap die wel van een uitdaging houden.

 

De ongewone locatie en de enorme ruimte, de alternatieve ‘drumkit’ en de actieve input van de deelnemers zorgen ervoor dat alle ongebruikte energie die anders zou worden geuit in aggressie, wordt omgezet in creatieve sessies waar de vonken letterlijk van afvliegen.

 

In de zomer wordt het leegstaande bedrijventerrein het podium van een slagwerk festival met opzwepende beats en een explosie van etnische energie. De strakke organisatie door de CKC, in samenwerking met alle betrokkenen, korte lijnen en een gezamenlijke inzet met duidelijke afspraken, maken het festival tot een ‘denderend’ succes en een positieve case-studie voor de betrokken overheden.