Even voorstellen


De Creatie Krachtcentrale is opgericht in 2013. Al snel gingen wij samenwerken met andere zelfstandige collega advieseurs en interim managers  om de stroom aan opdrachten aan te kunnen. Hieruit ontstond een vaste pool van ervaren consultants onder de vlag van de Creatie Krachtcentrale.


Johan Boonekamp

 

Een gulle lach, een scherpe geest en een stevige handdruk. Dat is de dynamische leider van De Creatie Krachtcentrale. Breed georiënteerd, zeer ervaren, strategisch, inspirerend en doortastend. Hij werkt samen met cultureel Nederland, overheden en bedrijfsleven. Hij spreekt de taal, kent alle ins- en outs.

 

Als je aan Johan vraagt wat hem inspireert, kijkt hij even naar de lucht en denkt na. ‘Enthousiasme ‘ begint hij. Dan somt hij moeiteloos op: 'nieuwsgierigheid, gedrevenheid en levenslust. Kracht, positiviteit en de gebundelde energie van mensen die samenwerken.’

 

Johan is musicus en dirigent. Hij is ook een vrolijke vader, drinkt graag een glas wijn met zijn vrouw aan het eind van de week. Zijn leven is ondenkbaar zonder muziek, mensen om zich heen, positieve uitdagingen in zijn werk en het ultieme 'yes'-gevoel als de vonken er weer afvliegen bij een succesvol evenement of advies.

 

Zijn specialisaties zijn:

 • Interactieve visie- en beleidsprojecten bij gemeenten en culturele organisaties
 • Samenwerking- en synergieprojecten bij verschillende culturele organisaties
 • Positionering, organisatieontwikkeling en businessplanning 
 • Budgetsubsidie-trajecten tussen overheid en culturele organisaties
 • Interim management en bestuur

Mobiel: 0651424341

E-mail: johan@creatiekrachtcentrale.nl


 Marina den Braber

 

Marina is coach, mentor en altijd een verbindende factor, in haar werk, in haar gezin of in haar vriendenkring.

 

Ze is een kei in het zich verplaatsen in de belevingswereld van andere mensen. Kenmerkend is haar mix van enthousiasme, aandacht en haar energieke aanpak, met een dienstverlenende instelling.

 

Marina is een mensenmens, is analytisch en verzorgt de goede match tussen een culturele organisatie die leidinggevenden zoeken. De Werving & Selectie en Coachings afdeling van de Creatie Krachtcentrale staat onder haar leiding.

 

Daar waar complexe HR vraagstukken aan de orde zijn, waarbij de menselijke factor onmisbaar is, is zij in haar element. Zij is de aangewezen persoon om efficiency slagen te maken binnen het HR gebied en de automatisering van personeelsadministraties.

 

Op werkgebied heeft zij ruime Human Resource ervaring in verschillende  branches.  Marina heeft  haar coaching opleiding aan de Academie voor Councelling en Coaching gevolgd gecombineerd met diverse trainingen, cursussen en workshops.

 

Marina is geregistreerd trainer voor Sinefuma trainingen.

 

Mobiel: 06-47963983

E-mail: marina@creatiekrachtcentrale.nl


Kring van senioradviseurs, onze 'harde kern'.


Een stad is nooit één tijd, één generatie, één verhaal. Het is een samengaan van geschiedenissen en levenswijzen.

 

Cor Wijn

 

Cor is senior-adviseur en adviseert overheden inzake kunst- en cultuurbeleid en culturele instellingen inzake strategie en organisatie. De advisering kan plaatsvinden in de vorm van een coachingstraject, een workshop, een boardroomsessie en dergelijke. Ook een beleidsnota, een toekomstvisie, een scenariostudie, een discussienotitie of een position paper kan het resultaat zijn van een advies. Als adviseur werk ik op basis van een brede invalshoek (kunst, media, cultuureducatie, onderwijs, cultuur, cultureel erfgoed, architectuur, ruimtelijke ordening, economie), een goed ontwikkelde politieke antenne en een ruime kennis van het openbaar bestuur.


Zelfs de langste reis begint met de eerste stap!

 

Marco van Vulpen

Marco is senior-adviseur en heeft veel ervaring in de cultuur- en erfgoedsector, zowel vanuit de overheid als vanuit de instellingspraktijk. Bijzondere ervaring heeft hij op het snijvlak van cultuur en ruimte, waaronder planontwikkeling van culture voorzieningen en clustering. Daarnaast beschikt hij over uitstekende kwaliteiten op het gebied van project- en procesmanagement. Daarmee is hij in staat om in complexe situaties draagvlak te creëren en snel tot resultaat te komen.


Samen met u resultaten behalen waar we trots op zijn. Door kennis en inzicht te delen. Door enthousiasme, inzet en daadkracht.

 

Eltje de Klerk

Eltje de Klerk (MSc MRE) haar advieswerk richt zich op het optimaliseren van de bedrijfsvoering van culturele organisaties en evenementen. Tevens is zij deskundig op het gebied van gemeentelijke vastgoedvraagstukken.

 

Zij werkt(e) in de loop der jaren onder meer in opdracht van Ballast Nedam, Ahoy, Amsterdamse Kunstraad, gemeenten Rotterdam, Utrecht, Delft, Zaanstad en Heerlen en de provincie Gelderland. De Klerk is partner van het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed.

 

Vanaf oktober 2014 is zij tevens vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en juryvoorzitter van de Nationale Evenementenprijzen. Ze is een veelgevraagd publicist voor diverse media, zoals Barometer Maatschappelijk Vastgoed, Maatschappelijk Vastgoed, Vastgoedmarkt, PropertyNL, het tijdschrift Boekman en MM Nieuws


Paul van Oort

 

Paul ontwikkelt culturele programma's, cultuurorganisaties en cultuurgebouwen. Paul ontvangt opdrachten uit de podiumkunstensector (theaters en schouwburgen, popzalen), van kunsteducatie-instellingen, beeldende kunst-instellingen, bibliotheken en bioscopen en uit de sociaal-culturele sector.

Expertisegebieden zijn o.a.:

 • Nieuwbouw en procesmanagement theaters, bibliotheken, Cbk’s, kunsteducatie, Popzalen en Horeca
 • (Iinterim-) directievoering theaters en popzalen
 • Verzelfstandigen en samenvoegen van kunstfuncties, o.a. Kunsteducatie en Erfgoed.

Freddie de Vries

 

Freddie is een 'financial' met specifieke kennis van culturele instellingen. Hij voelt zich als een vis in het water als/voor:

 • Sparringpartner voor directie en bestuurders
 • Organisatieadviseur, vooral gericht op financiële- en bedrijfseconomische vraagstukken
 • Het verkrijgen van inzicht in de organisatie om tijdig de juiste besluiten te kunnen nemen
 • Het optimaliseren van  processen, waardoor de organisatie op een hoger niveau kan opereren
 • Het geheel of gedeeltelijk outsourcen van  secundaire processen om het primaire proces meer aandacht te geven
 • Begeleidingstrajecten bij bedrijfsverkoop, overnames en fusies
 • Het verzorgen van de verplichtingen met betrekking tot accountantscontrole 

Bart Lensink

 

Organiseren in tijden van verandering is voor hem net als reizen. Het gaat  daarbij om de reis, om het behalen van een helder doel: de bestemming.
Én om het welzijn en de betrokkenheid van de medereizigers, op weg met het einddoel voor ogen, met een aansprekende missie en een gezamenlijke toekomstvisie. Zeg maar de resultaatgerichte kant van de organisatie: het proces, én de mensgerichte kant: cultuur, houding en gedrag. Het is een combinatie van die twee sporen die voor Bart het (re-)organiseren in tijden van verandering het verschil maakt.

Zijn focus ligt op het op orde krijgen van de basis, 'bedrijfsvoering in control' zoals dat heet. En zijn inzet is gericht op de beweging die  et z'n allen gemaakt wordt, tijdens de transitie of transformatie naar een vernieuwde organisatie.  Zijn rol is, afhankelijk van de situatie, die van controller, leider, trainer, adviseur,  gids of 'kwartiermaker'. Waar gaat de reis naar toe?


Jurjen Baarveld

 

Jurjen is financieel specialist. Vanuit een van nature onafhankelijke positie, totaaloverzicht en vakbekwaamheid, is hij een stabiele factor in situaties van onzekerheid en verandering. Daarmee is hij altijd ondersteunend aan de organisatie en uitsluitend bepalend als de situatie dat vereist. Door boven de materie te staan, bezit hij een grote mate van creativiteit om oplossingen te bedenken en deze vanuit inhoud te 'verkopen'.


Zijn grootste drive is om prestaties te leveren. Hoe groter de uitdaging van de opdracht hoe gemotiveerder hij word om het doel te bereiken. Een goede prestatie is voor hem een resultaat dat tevens leidt tot blijvende verbetering en waarvan betrokkenen van de organisatie zich eigenaar voelen.


Ludwig Antonissen

 

Ludwig is trainer/coach en kan worden omschreven omschreven als een energieke, enthousiaste creatieve geest die lef en gezond verstand in de juiste dosis combineert. Een inspirerende, ondernemende professional.

 

Hij kan mensen en teams tot hele organisaties in beweging krijgen om het best haalbare te realiseren. Intrensiek gedreven om mensen en teams te laten groeien en te ondersteunen in hun duurzame ontwikkeling. De leuke weetjes, de handige feiten, de juiste vorm, er ontstaat inzicht door kennis.

 

Met zijn jarenlange ervaring heeft hij zich als trainer/coach door ontwikkeld in het ‘Hele Brein Denken’. Een interessant vakgebied dat de kennis uit de neuropsychologie gebruikt. Zijn kennis op het gebied als leerstijlen, denkvoorkeuren, creatieve processen, groepsdynamica, communicatie, NLP en entertainment zorgen voor verbinding, enthousiasme en energie.