RiQQ Rheden

Waarnemend directeur RiQQ

Hulpvraag

In november 2015 werd de Creatie Krachtcentrale gevraagd om per december Johan Boonekamp te laten waarnemen bij Cultuurbedrijf RiQQ.

 

Johan Boonekamp is in december 2015 aan de slag gegaan bij dit enerverende bedrijf waarin diverse culturele takken vertegenwoordigd zijn.

 

Tevens kreeg hij de opdracht mee om expliciete aandacht te besteden aan: Huisvesting, Website, Financieringsmix van de organisatie


De Organisatie

De gemeente Rheden heeft een fantastisch aanbod aan kunst en cultuur. En prachtige locaties. RiQQ wil graag dat inwoners daarmee op allerlei manieren in aanraking komen en van genieten.
Dit doet RiQQ:

  • Programmering van festivals, voorstellingen, exposities en cursussen voor theater, muziek en beeldende kunst
  • Cultuureducatie: scholen ondersteunen bij het uitvoeren van hun culturele taken
  • Ondersteuning aan de amateurkunstsector
  • Hulp bij subsidieaanvragen, toetsen en toekennen van subsidies
  • Promotie van het aanbod van kunstenaars en verenigingen in de gemeente
  • Verbindingen leggen tussen culturele instellingen en bedrijven, onderwijs en inwoners van de Gemeente Rheden.
  • Investering in innovatieve projecten samen met bv de toeristische sector of de zorg

RiQQ is opgericht als onafhankelijke stichting met een eigen budget, op initiatief van de Gemeente Rheden met het samengaan van de Alliantie, Musica Allegra en de Rhedense Muziek Federatie.
RiQQ is verantwoordelijk voor de verbinding van culturele initiatieven en voor de uitvoering van de cultuurtaken die eerder bij de Gemeente lagen.

Culturele Ontwikkeling

RiQQ heeft combinatiefunctionarissen in dienst die kunstprojecten en activiteiten op de scholen in Rheden organiseren. Hiermee werden in 2015 4600 kinderen bereikt.  RiQQ heeft in 2015  inspiratiebijeenkomsten gehouden voor kunstaanbieders en voor het keuzemenu werden toelichtingen gegeven bij alle bovenschoolse directeuren, bij de diverse directeurenoverleggen, verscheidene schooldirecteuren en in 3 ICC-netwerken. Uiteindelijk werd het keuzemenu door 18 van de 22 scholen ingevuld.

 

Voor de amateurkunsten organiseert RiQQ diverse overleggen waar in 2015 respectievelijk 16 verenigingen bij aanwezig waren in diverse samenstellingen.

 

De amateurkunstverenigingen beoordeelden RiQQ met een 4,3 uit 5 voor de dienstverlening en ondersteuning van de amateurkunsten in Rheden.

 

Voor het wijktheater en de ouderenprojecten werden in 2015 de eerste projectaanvragen gedaan die toen € 80.000 hebben opgeleverd. In 2016 heeft RiQQ inmiddels voor vele tienduizenden euro's meer middelen weten te verwerven waarmee vele projecten in het sociale domein tot stand kunnen komen.

 

Inmiddels is ook geborgd dat de Combinatiefunctionaris regeling voor de aankomende 3 jaar geborgd is!

 

 

 

 

Productie en organisatie

Beeldende Kunst

In 2015 is naast de standaard activiteiten een start gemaakt met het realiseren van een lang gekoesterde wens van de professionele kunstenaars in de gemeente: een extra expositieruimte. RiQQ is met LandgoedAvegoor overeengekomen dat in 2016 gestart wordt met een vaste serie exposities. Onder de noemer Galerie Avegoor Organiseert RiQQ jaarlijks 5 exposities (4x een doorlooptijd van 2 maanden en in de zomer een doorlooptijd van 4 maanden).

 

Galerie Halte de Engel

In Galerie Halte de Engel hebben in 2015 6 exposities plaatsgevonden.

 

Majesteitsontvangst

In 2015 vond weer de jaarlijkse Majesteitsontvangst plaats. Kunstenaar Rob Chevallier stelde zijn atelier beschikbaar. Het menu werd verzorgd door Nick Twaalfhoven, rooddesigner en kunstenaar, uit Arnhem.

 

Rabo Burgemeester de Bruinprijs

De Rabo Brugemeester de Bruinprijs is in 2015 uitgereikt aan videografe Donna Verheijden. De prijsuitreiking vond plaats in Schouwburg Theo Thorne in Dieren. Donna ontving de prijs uit handen van Burgemeester Mevr. van Wingerden.

 

Podiumkunsten

 

Avegoor

Door een voorjaarsstorm in 2015 is de overkapping van het podium op Avegoor kapot gewaaid. In 2015 is een nieuwe overkapping met bijpassende en ‘afritsbare’ achterwand gerealiseerd. Om de artiesten te kunnen voorzien van een fatsoenlijke backstagevoorziening heeft de gemeente 2 schaftketen geplaatst achter het podium van Avegoor. De keet voor de artiesten was een groot succes en de artiesten voelden zich onmiddellijk welkom.

 

Middachten

Met een gemiddelde van 277 bezoekers kunnen de concerten op Landgoed Middachten een succes genoemd worden.  kasteel Middachten is een schitterende locatie met dito concerten geprogrammeerd door RiQQ

 

Pinkenberg 

De Pinkenberg is het Openluchttheater van de gemeente Rheden, gelegen in Velp. Onlangs is dit schitterende openluchttheater ook trouwlocatie geworden en is een schitterende zomerprogrammering voor 2016 gerealiseerd.

 


Reactie schrijven

Commentaren: 0