Nieuws Optreden voor Jezelf

Marina den Braber van de Creatie Krachtcentrale is DE pensioencoach in het traject www.optredenvoorjezelf.nl in het kader van het Sector plan Cultuur uitgevoerd door het SFPK. Tevens is Marina loopbaancoach. Een mooie opdracht en fijn om zo de cultuursector met Creatieve Kracht te kunnen helpen.

 

Gefeliciteerd Marina!

 

 

Sectorplan Cultuur

Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om werkgelegenheid te behouden en bestaand personeel duurzaam inzetbaar te maken, ook buiten de sector. Om dit te bereiken is het Sectorplan Cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt gemaakt. Het plan, waarmee een investering van 4,6 miljoen euro is gemoeid, bevat acht maatregelen voor een sterkere cultuursector. De sector zelf financiert de helft.

 

Aan de basis van het Sectorplan Cultuur ligt een uitgebreide knelpuntenanalyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector, op basis van onderzoek en van een rondetafelconferentie begin februari 2014 met de belangrijkste betrokken partijen. Hieruit zijn de negen grootste problemen op sectorniveau gedestilleerd en omgezet in acht duurzame en robuuste maatregelen, elk met het specifieke doel om een van deze problemen op termijn op te lossen of minstens flink te verbeteren. Het SFPK is een van de partners in het Sectorplan Cultuur. 

 

SFPK

In 2014 zijn de krachten van een aantal ondersteunende fondsen in de podiumkunsten gebundeld; Stichting Loopbaanfonds Theater (LBFT), Stichting Sociaal Fonds Orkesten (SFO), Stichting Sociaal Fonds Theater (SFT) en het Hans Boswinkelfonds (HBF) zijn samen verdergegaan onder de naam Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK).

In het lopende Sectorplan Cultuur wordt terecht veel aandacht gegeven aan het belang van duurzame inzetbaarheid van werkenden in de cultuursector. Het SFPK heeft als belangrijkste taak om voor de sector Podiumkunsten uitvoering te geven aan de ambities van zijn sociale partners met betrekking tot de doelstellingen zoals ze in dit sectorplan zijn gedefinieerd; het bieden van blijvende en krachtige ondersteuning aan werkgevers en werknemers bij het realiseren van hun doelstellingen en ambities op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Een van de partners van het SFPK is De Creatie Krachtcentrale.

 

Website Optreden voor Jezelf: www.optredenvoorjezelf.nl

 

De Creatie Krachtcentrale

Marina den Braber is in het kader van het project ‘Optreden voor Jezelf’ van het SFPK de projectleider bij de Creatie Krachtcentrale.

 

Marina den Braber is bereikbaar op:

Mobiel: 0647963983